อบรมนั่งร้าน หลักสูตร การทำงานกับนั่งร้านที่มีความสำคัญ

นั่งร้านเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานซ่อมแซมงานก่อสร้าง อุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปทำการก่อสร้างหรือซ่อมแซม วางวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการทำงานได้ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนั่งร้านจะถูกรื้อถอนออกตามข้อกำหนดของแผนงานที่วางไว้ ผู้ที่ปฏิบัติงานบนนั่งร้านหรือเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน ควรผ่านการอบรมนั่งร้านเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกิดความปลอดภัยในการทำงาน ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีหลายอย่างขึ้นอยู่ที่งบประมาณและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ มีทั้งนั่งร้านไม้ไผ่ นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวนั่งร้านเสาเรียงคู่ นั่งร้านแบบใช้เหล็กท่อประกอบ นั่งร้านแบบแขวนยืดและนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้ นั่งร้านทำจากเหล็กท่อได้รับความนิยม มีแผ่นพื้นสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติงานหรือไว้วางวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในประเทศไทยนั้นสมัยก่อนนิยมใช้ไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันนั้นไม้ไผ่อาจมีความแข็งแรงทนทานไม่เพียงพอ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างเหล็กแทน สามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะและมีความมั่นคงแข็งแรงกว่า อบรมนั่งร้านเหมาะกับใคร การอบรมนั่งร้านเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะต้องมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างระดับบนนั่งร้านหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน โดยเฉพาะในองค์กรสายงานที่มีการใช้งานนั่งร้านในการทำงานเป็นประจำ…