ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทฉบับรวบรัด 

การจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การก่อตั้งบริษัทของเรามีตัวตนอย่างเป็นทางการและดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ซึ่งมีให้เลือกจดทะเบียนอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่โดยหลัก ๆ แล้วเพื่อทำระบบบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ และเพิ่มความน่าเชื่อถือ ใครที่สนใจหรือมีแพลนอยากจดทะเบียนบริษัท ในวันนี้เรานำขั้นตอนแบบรวบรัดมาแนะนำ  ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท  หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยากจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นอย่างไร เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามนี้  1. จองชื่อตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน  สมัครงานขายในการจดทะเบียนสามารถยื่นจองได้สูงสุด 3 ชื่อ โดยพิจารณาตามลำดับหากชื่อแรกซ้ำไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาชื่อในลำดับถัดไป…